Vilken är målgruppen för projektet?

EUlogo_v_RGB
Leader-logo

Familjer med barn och ungdomar vilka har särskilda behov som tex autism, adhd, eller andra utvecklingssvårigheter inom NPF-spektrat. Nära anhöriga till barn med NPF-utmaningar. Skolpersonal som vill få en ökad insikt om hur det är att leva med NPF och hur fysiskt arbete och rörelse kan användas som ett redskap i att få skoldagarna för dessa barn bättre anpassade till deras inlärningsstil och livssituation."Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.Symptom på NPFVi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning. Personer med NPF har ofta svårigheter med:reglering av uppmärksamhet impulskontroll och aktivitetsnivå samspelet med andra människor inlärning och minneatt uttrycka sig i tal och skrift motoriken

Följande beskrivning är hämtad från Riksförbundet Attention

https://attention.se

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.Symptom på NPFVi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning. Personer med NPF har ofta svårigheter med:reglering av uppmärksamhet impulskontroll och aktivitetsnivå samspelet med andra människor inlärning och minneatt uttrycka sig i tal och skrift motoriken

Vad är syftet med projektet?

Syftet med projektet är att alla medlemmar i familjer som har barn/ungdommar som befinner sig inom NPF-spektrat ska finna utbyte av lägret/kursen. Barnet själv ska få: - en möjlighet att träffa nya bekantskaper med liknande utmaningar och styrkor som de själva besitter. - upptäcka glädjen (dessa barn är oftast väldigt kreativa) i att kunna skapa med händerna och lösa problem på ett praktiskt sätt. - hjälpas att få en ökad förståelse att teori t. ex tråkigt skoljobb är till för att omsättas i praktiken och det vardagliga livet och ökad kunskap hjälper oss att utvecklas som person. - ett ökat självförtroende och tilltro till den egna förmågan. -hur kan man vända tankarna mot att fokusera på styrkor och förmågor istället för svårigheter och utmaningar. Oftast får syskon i dessa familjer anpassa sig väldigt mycket till det speciella familjeliv det kan innebära, svårigheter att komma hemifrån på en familjeaktivitet, leka med sitt syskon utan konflikt för att inte tala om att spela Monopol utan att låta sitt syskon vinna. Syskonen ska få: - möjlighet att träffa andra syskon som lever med den utmaning det kan vara att ha en bror eller syster som tänker, reagerar och socialiserar på ett annat sätt än dem själva. - trevliga semester-dagar med de aktiviteter som Orsa har att erbjuda. Bad, rovdjurspark, fiske m.m. Föräldrarna ska få: - en chans att utöka sitt kontaktnät och lära känna andra vuxna med liknande familjesituation. - ökad och fördjupad kunskap i ämnet med seminarium och gästföreläsare. - möjlighet att prata med och bolla idéer på lösningar och förhållningssätt med andra vuxna i liknande situation.