Företag knutna till projektet

I detta projekt söker jag efter andra företag som kan va komplementerande till det jag kan erbjuda, aktivitetsföretag, föreläsare, catering och boende.


Vill du va med och sälja dina tjänster?

Har du ett aktivitetsföretag som du tycker passar in i detta koncept och är intresserad av att deltaga så tycker jag att du ska ta kontakt med mig så berättar jag mer om hur jag tänker mig att ett kurstillfälle kan se ut.

Jag vet ju att det i Orsa och närområdet finns otroligt mycket roliga och fina aktiviteter att upptäcka och vill du att deltagarna ska få upptäcka just det du brinner för så ska du naturligtvis va med och visa upp dig och ditt företag.


Du kanske är expert på att trolla ihop livspusslet och hitta alternativa lösningar och belöningar för att få ihop ekvationen och livspusslet. 

Kanske du har egen erfarenhet av hur livet kan bli när det blir som det blir.

Eller så har du specialiserat dig på hjärnan och eller elever med särskilda behov.

Ring eller mejla mig gärna och presentera dig så kanske vi får till ett samarbete i någon form kring upplägget och innehållet för familjerna i målgruppen.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att alla medlemmar i familjer som har barn/ungdommar som befinner sig inom NPF-spektrat ska finna utbyte av lägret/kursen.

Barnet själv ska få:

- en möjlighet att träffa nya bekantskaper med liknande utmaningar och styrkor som de själva besitter.

- upptäcka glädjen (dessa barn är oftast väldigt kreativa) i att kunna skapa med händerna och lösa problem på ett praktiskt sätt.

- hjälpas att få en ökad förståelse att teori t. ex tråkigt skoljobb är till för att omsättas i praktiken och det vardagliga livet och ökad kunskap hjälper oss att utvecklas som person.

- ett ökat självförtroende och tilltro till den egna förmågan.

-hur kan man vända tankarna mot att fokusera på styrkor och förmågor istället för svårigheter och utmaningar.

Oftast får syskon i dessa familjer anpassa sig väldigt mycket till det speciella familjeliv det kan innebära, svårigheter att komma hemifrån på en familjeaktivitet, leka med sitt syskon utan konflikt för att inte tala om att spela Monopol utan att låta sitt syskon vinna.

Syskonen ska få:

- möjlighet att träffa andra syskon som lever med den utmaning det kan vara att ha en bror eller syster som tänker, reagerar och socialiserar på ett annat sätt än dem själva.

- trevliga semester-dagar med de aktiviteter som Orsa har att erbjuda. Bad, rovdjurspark, fiske m.m.

Föräldrarna ska få:

- en chans att utöka sitt kontaktnät och lära känna andra vuxna med liknande familjesituation. - ökad och fördjupad kunskap i ämnet med seminarium och gästföreläsare.

- möjlighet att prata med och bolla idéer på lösningar och förhållningssätt med andra vuxna i liknande situation.

073-0329699