Intresserad av att deltaga

Här kommer information om kursuppläget och datum att läggas ut. I nuläget är datum ännu inte fastställda på grund av rådande sammhällssituation med Convid-19. 

Min tanke var att köra första tillfället till sensommaren/hösten, men beroende på hur pandemin utvecklas eller avvecklas så ligger det lite svävande i ovetskap om exalkt datum ännu.

Dock tror jag att behovet är större än någonsin och jag tror och hoppas att en bra sak med denna kris vi är mitt inne i är att skolan tvingas bli flexiblare i sitt tänk och undervisningssätt. Tyvärr tycker jag att skolan fortfarande lever kvar i tron om att korvstoppning och mer av teori och kärnämnen kommer att lösa pusslet.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att alla medlemmar i familjer som har barn/ungdommar som befinner sig inom NPF-spektrat ska finna utbyte av lägret/kursen.

Barnet själv ska få:

- en möjlighet att träffa nya bekantskaper med liknande utmaningar och styrkor som de själva besitter.

- upptäcka glädjen (dessa barn är oftast väldigt kreativa) i att kunna skapa med händerna och lösa problem på ett praktiskt sätt.

- hjälpas att få en ökad förståelse att teori t. ex tråkigt skoljobb är till för att omsättas i praktiken och det vardagliga livet och ökad kunskap hjälper oss att utvecklas som person.

- ett ökat självförtroende och tilltro till den egna förmågan.

-hur kan man vända tankarna mot att fokusera på styrkor och förmågor istället för svårigheter och utmaningar.

Oftast får syskon i dessa familjer anpassa sig väldigt mycket till det speciella familjeliv det kan innebära, svårigheter att komma hemifrån på en familjeaktivitet, leka med sitt syskon utan konflikt för att inte tala om att spela Monopol utan att låta sitt syskon vinna.

Syskonen ska få:

- möjlighet att träffa andra syskon som lever med den utmaning det kan vara att ha en bror eller syster som tänker, reagerar och socialiserar på ett annat sätt än dem själva.

- trevliga semester-dagar med de aktiviteter som Orsa har att erbjuda. Bad, rovdjurspark, fiske m.m.

Föräldrarna ska få:

- en chans att utöka sitt kontaktnät och lära känna andra vuxna med liknande familjesituation. - ökad och fördjupad kunskap i ämnet med seminarium och gästföreläsare.

- möjlighet att prata med och bolla idéer på lösningar och förhållningssätt med andra vuxna i liknande situation.

Vad är bakgrunden till projektet

Jag har själv en pojke med särskilda behov som kämpar för att passa in både i skola och på fritiden. Han har en tvillingbror som han hela tiden jämför sig med och kämpar för att hålla jämna steg i utvecklingen med. Jag har som förälder märkt att de flesta kurser och fritidsaktiviteter kräver att barnen är någorlunda självgående och klarar av att ta ett stort eget ansvar vilket segregerar ut de som har just dessa svårigheter. I mitt fall blir det extra tydligt då ena halvan av dem gärna leker med andra barn eller är med på t ex fotbollsträning och den andra vill men vågar och kan inte utan riskerar således att bli hemmasittare om man inte som förälder stöttar och hjälper honom genom att följa med och vara delaktig i hans aktiviteter. Barn med sociala utmaningar fastnar ganska lätt för dataspelen och onlinevärlden eftersom den bjuder på snabba belöningar i forma av "stiga i rang" och är okomplicerad så till vida att om man inte förstår sig på medspelarna så kan man enklare lämna gruppen och hitta en ny grupp jämfört med i det riktiga livet.

Vet också att mina andra barn hela tiden sliter med att behöva anpassa sig och visa hänsyn till sitt syskon som inte alltid förstår det sociala samspelet. På små orter så kan det va svårt att få till att träffa andra syskon i liknande situation.

Jag har också märkt ett stort behov hos föräldrar i liknande situation, av att få tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation. Livet i en familj kan bli ganska speciellt med all den anpassning som behövs och det är inte alltid bara enkelt att få föräldrar i normalt fungerande familjer till att förstå den utmaning vardagen kan vara.

Väldigt mycket energi kan gå åt till att få skolveckan att fungera och klaras av så när helgen kommer så har man som förälder kanske inte ork att åka med barnen till badhuset eller kompisfamiljen och framförallt inte om barnet är helt slut efter att ha kämpat med skolveckan och vägrar åka hemifrån.


Hur kan det se ut hemma med speciella behov i familjen.

Hur Convid-19 påverkar mig som företagare och pappa och mycket annat kan du läsa mer om i bloggen.

http://smideskurs.se/blog/2020/04/16/hur-convid-19-paverkar-en-npf-familj/


073-0329699